Profil

Mgr.Zuzana Wernerová

klinický psychológ, psychoterapeut

Som hĺbavý introvert a tak som prirodzene odjakživa inklinovala k snahe pochopiť zákutia ľudskej duše, ako sa človek stáva takým aký je, ako fungujú vzťahy, kde sa v ľuďoch berie sila zvládať ťažké životné situácie, či naopak prečo ľudia prepadávajú depresii, závislosti, či iným duševným chorobám.

A tak som r.2001 vyštudovala psychológiu na FFUK v Bratislave, r.2006 ukončila špecializačné štúdium klinickej psychológie na SZU. Po štúdiu VŠ som sa s veľkou verbou pustila do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, ktorý som r.2017 ukončila certifikátom. Popritom som absolvovala dielčie semináre aj z iných psychoterapeutických smerov ako procesorientovaná psychoterapia, rodinné konštelácie, psychodráma. Práca s klientami ma neprestáva fascinovať, znova a  znova sa do nej púšťam s nadšením, zároveň s veľkou pokorou a úctou.

  DOTERAJŠIA PRAX:

2001-2005 NNZ Salvus (pobočka v Bratislave a Trnave), práca v ambulancii klinického psychológa pod supervíziou a spolupráca s psychiatričkou

2005-2007 Psychiatrická nemocnica P.Pinela, Pezinok, práca na Psychoterapeuticko-psychosomatickom oddelení, psychosomatické ťažkosti, poruchy príjmu potravy

2007-2011 Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Staré mesto, práca na Psychiatrickej klinike, skupiny porúch príjmu potravy

2012-2016 Materská dovolenka, mám 2 malé dcérky, prvé roky ich života s nimi doma mi priniesli ďaleko viac skúseností a vedomostí užitočných do mojej praxe než by som kedy predpokladala...

od 2017 NZZ Ambulancia klinického psychológa - psychoterapia, psychodiagnostika, vyšetrenie držiteľov zbrojného preukazu, relaxácia

Popri zamestnaní som prvé roky praxe pracovala ako konzultant na Linke detskej istoty, vyučovala som predmet psychoterapia psychiatrické sestry vrámci ich špecializačného štúdia na SZU a robila kurzy asertivity pre Štúdio zážitkov. Od r.2005 moderujem fokusné skupiny a vediem hĺbkové individuálne rozhovory pre prieskumnú agentúru GFK Slovakia.


Mgr.Zuzana Wernerová                     NZZ, Ambulancia klinického psychológa


Kutuzovova 17, Bratislava 83103

00421 915 725 960

z.wernerova@gmail.com

www.wernerova-psycholog.com

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!