Cenník

Psychoterapeutické sedenie

(50 min.)

45 €

Párová psychologická konzultácia a terapia

(90 min.)

70 €

Špeciálne klinicko-psychologické a parciálne vyšetrenie

70

Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie

120

Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní

90

Poplatok za objednanie mimo ordinačných hodín

10

Storno poplatok za odrieknutie sedenia 24h pred termínom

podľa ceny výkonu

Zmluvy s poisťovňami nemám, pracujem len na priamu platbu. Platba prebieha v hotovosti po ukončení sedenia, alebo prevodom na účet.